เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

รายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ในหัวข้อ "เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่"

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 เด็กชาย พิษณุ พงษ์พัว 500  
2 เด็กหญิง ธัญชนก น้ำเพชร 500  
3 เด็กหญิง ศันศนีย์ ราแก้ว 500  
4 เด็กชาย ปรีชา มหาสวัสดิ์ 500  
5 เด็กชาย อมรเทพ เจริญยิ่ง 500  
6 เด็กชาย ธนโชติ สุขเฉลิม 500  
7 นาย ศรายุทธ บุญมี 500  
8 นางสาว โสภา เล้งมั่งมี 500  
9 นางสาว สมิดา ชื่นขำ 500  
10 นางสาว พลอยชมพู กุลสวัสดิ์ 500  
11 นางสาว บงกช เอียมสำอางค์ 500  
12 เด็กชาย จิรวัฒน์ มณีขำ 500  
13 เด็กหญิง วิราดา ใจเฟือย 500  
14 เด็กชาย จักราช ยุติธรรม 500  
15 เด็กหญิง พรพิมล เหยี่ยวยา 500  
16 เด็กชาย  สุรพงษ์  แซ่ล้อ  500  
17 นางสาว จันทิมา ออกเวหา 500  
18 นางสาว อินทิรา พงษ์พัว 500  
19 เด็กหญิง พิยดา คงบุรี 500 ม.1
20 เด็กหญิง ไพรินทร์ เซี่ยงฉี 500 ม.3/2
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ
21 นางสาว สริตา สุวรรณประเสริฐ 500 ม.5
22 นางสาว ญาดา เสมทับ 500 ม.5
23 นาย จิณณวัตร กันทะเนตร 500 ม.6
24 เด็กหญิง เสาวรส ขุนพลพิทักษ์ 500  ม.2/2
25 เด็กหญิง พิยะดา สอนลา 500 ม.3/1
26 นางสาว อลิษา สมานทรัพย์ 500  ม.4
27 เด็กหญิง ธีรวรรณ วงศ์จันทร์ 500 ม.2/2
28 เด็กหญิง จันทร์มณี หว่านพืช 500 ม.2/2
29 เด็กหญิง ณัฐชา ทิมทับ 500 ม.3/2
30 เด็กชาย อำนาจ สางาม 500 ม.3/2
31 เด็กชาย กฤษฏา ชาวไร่เหนือ 500 ม.3/2
32 นาย ยอดธงชัย ขุนพลพิทักษ์ 500 ม.4
33 นางสาว รุ่งธิดา พวงอินทร์ 500 ม.4
34 นางสาว สิมมา ทินรุ่ง 500 ม.4
35 เด็กชาย จิรวัฒน์ มณีขำ 500 ม.1
36 เด็กชาย กุลชาติ ทองดี 500 ม.1
37 เด็กหญิง มาริสา บุญคุ้ม 500 ม.1
38 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อิ่มทน 500 ม.1
39       500  
40       500  

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault