เนื้อหาตามหมวดหมู่ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

เนื้อหาตามหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ครูสุกัญญา โครพ ได้รับรางวัล "ครูรักการอ่าน" ระดับ  ยอดเยี่ยม และ "ครูส่งเสริมการอ่านสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับยอดเยี่ยม เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โครงการ สพม.๘ ส่งเสริมการอ่านสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี ๒๕๖๒

0
0
0
s2sdefault

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

     เนื่องจากโรงเรียนจะพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี จึงมีแนวคิดว่าจะสร้างห้องเรียนนี้ให้เป็นระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไปด้วยเลย เพื่อฝึกให้นักเรียนวางแผนพัฒนา ลงมือทำ ด้วยตนเอง ให้สามารถใช้ได้จริง และคุ้มค่ากับการลงทุน เพื่อเป็นต้นแบบที่จะไปทำต่อที่บ้าน หรือประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ทางโรงเรียนจึงขอบริจาคแบตเตอรี่เก่า และเครื่องสำรองไฟที่เสียแล้ว (ยูพีเอส) โดยจะนำมาซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อทดลองระบบการผลิตไฟฟ้า ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

แบตและยูพีเอส

0
0
0
s2sdefault