แนวทางปฏิบัติที่สำคัญของโรงเรียนในสถานการณ์ฉุกเฉิน - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

Could not instantiate mail function.

เนื้อหาตามหมวดหมู่

| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
       
16 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) วันที่ 17 พฤษ๓าคม 2563
15 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 วันที่ 3 พฤษภาคม 2563
14 ข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) และ (ฉบับที่ 6) วันที่ 3 พฤษภาคม 2563
13 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) และ (ฉบับที่ 6) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
12 การรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2563 3-12 พฤษภาคม 2563
11 ข้อกำหนดออกตํามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
  
10 อ่านหนังสือปรับตัวช่วงโควิด 19     
  1.โลกเปลี่ยน_คนปรับ ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
  2.โลกเปลี่ยน_คนปรับ เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  3.โลกเปลี่ยน_คนปรับ สังคมของพวกเราในโลกหลังโควิด
9 วันหยุดราชการประจำปี  24 พฤษภาคม 2562
8 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน วันที่ 25 มีนาคม 2563
7 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับครูของกคศ.  
6 การปฏิบัติตามข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1  
5 การปฏิบัติตามข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2  
4 แนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563  
3 ปฏิทินแนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563  
2 ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด 19  
1 อ่านหนังสือปรับตัวช่วงโควิด 19     
  1.โลกเปลี่ยน_คนปรับ ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
  2.โลกเปลี่ยน_คนปรับ เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  3.โลกเปลี่ยน_คนปรับ สังคมของพวกเราในโลกหลังโควิด
     

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault