ตะลุยโจทย์ป.6+O-Net+เตรียมสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 2560 - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โรงเรียนดีประจำตำบล :: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

FB : พังตรุราษฏร์รังสรรค์
ptr@sesao8.go.th

Could not instantiate mail function.

เนื้อหาตามหมวดหมู่

| |
: ตะลุยโจทย์ ป.6  2560
กุมภาพันธ์ , มีนาคม , เมษายน , พฤษภาคม , มิถุนายน , กรกฎาคม , สิงหาคม , กรกฎาคม , สิงหาคม , ตุลาคม
ภาษาไทย นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 29 ส.ค. 60 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 3/5)
สังคมศึกษา   นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 1 ส.ค. 60 ............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 4 ก.ค. 60 ............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 27 มิ.ย. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 30 พ.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 4/5)
 
นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 4 เม.ย. 60.............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 2/5)
นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 7 มี.ค. 60............... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 1/5)
นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 7 ก.พ. 60............... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 3/3)
นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 10 ม.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 2/3)
นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 15 พ.ย. 59............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 1/4)
ภาษาอังกฤษ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 15 ส.ค. 60 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 18 ก.ค. 60 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 13 มิ.ย. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 16 พ.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 18 เม.ย. 60............ ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 21 มี.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 21 ก.พ. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 24 ม.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 4/5)
วิทยาศาสตร์ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 8 ส.ค. 60 ............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 11 ก.ค. 60 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 1/5)
  549. นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 6 มิ.ย. 60............... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 9 พ.ค. 60............... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 11 เม.ย. 60............ ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 14 มี.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 14 ก.พ. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 5/5)
  469. นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 17 ม.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 20 ธ.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 22 พ.ย. 59............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 2/5)
คณิตศาสตร์ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 25 ก.ค. 60 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 20 มิ.ย. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 23 พ.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 25 เม.ย. 60............ ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 2/5)
  509. นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 28 มี.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 28 ก.พ. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 31 ม.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 3/4)
  461. นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 3 ม.ค. 60............... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 2/4)

คอมเมนต์   

iyutoremuaara
#4 iyutoremuaara 2562-03-31 12:26
Buy Amoxicillin: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Amoxicillin htf.lfeg.ptr.ac.th.vhn.ep http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
อ้างอิง
oyejojocus
#3 oyejojocus 2562-03-31 11:53
Buy Amoxicillin Online: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Buy Amoxicillin Online cbc.ixmv.ptr.ac.th.afi.fu http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
อ้างอิง
oxugiwerabu
#2 oxugiwerabu 2562-03-31 06:07
Amoxicillin 500mg: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Amoxicillin No Prescription xvq.ileb.ptr.ac.th.pri.vs http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
อ้างอิง
iqaqolomixewi
#1 iqaqolomixewi 2562-03-31 05:51
Amoxicillin: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Amoxicillin Online jrw.egqw.ptr.ac.th.bef.hq http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault