วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ครูวุฒิชัย เนียมหอม และครูอนุสรณ์ เกตุแก้ว เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจ้งการดำเนินการสอบ O-NET เวลา 15.30 น ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ครูวุฒิชัย เนียมหอม และครูอนุสรณ์ เกตุแก้ว เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจ้งการดำเนินการสอบ O-NET เวลา 15.30 น ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี
ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020,  3:30
ผู้ชม : 9
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ โรงเรียนวิสุทธรังษี