วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ครูทัศนีย์ ครูรุ้งทิพย์ ครูยุทธนา ครูสุดากร และครูวัชรชัย เข้ารับการอบรมการวัดและประเมิณผล จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ครูทัศนีย์ ครูรุ้งทิพย์ ครูยุทธนา ครูสุดากร และครูวัชรชัย เข้ารับการอบรมการวัดและประเมิณผล จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จาก จันทร์, 29 มิถุนายน 2020 -  7:30
ถึง อังคาร, 30 มิถุนายน 2020 -  4:30
ผู้ชม : 7
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี