วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น ครูสมปองเข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อสร้างความเข้าใจในการยกระดับคุณภาพ การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น ครูสมปองเข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อสร้างความเข้าใจในการยกระดับคุณภาพ การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
อังคาร, 30 มิถุนายน 2020,  1:00 -  4:30
ผู้ชม : 8
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.