วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ครูสุดาพร แก้วปานกัน เข้าอบรมโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณปลูกฝั่งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม เวลา 08.30 - 16.30 น. - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ครูสุดาพร แก้วปานกัน เข้าอบรมโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณปลูกฝั่งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม เวลา 08.30 - 16.30 น.
เสาร์, 01 สิงหาคม 2020,  8:30 -  4:30
ผู้ชม : 11
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม