วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ผู้อำนวยการนายบุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมการผู้บริหารสถานศึกษา เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทพมงคลรังสี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ผู้อำนวยการนายบุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมการผู้บริหารสถานศึกษา เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทพมงคลรังสี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ศุกร์, 24 กรกฎาคม 2020,  9:00
ผู้ชม : 11
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ ห้องประชุมโรงเรียนเทพมงคลรังษี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี