วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ครูเมธาวดี ครูวัชรชัย ครูยุทธนาและ ครูศิรินภา เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรมสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ครูเมธาวดี ครูวัชรชัย ครูยุทธนาและ ครูศิรินภา เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรมสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จาก เสาร์, 01 สิงหาคม 2020 -  8:00
ถึง อาทิตย์, 02 สิงหาคม 2020 -  5:00
ผู้ชม : 9
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี