วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ครูอดิศร์ พงษ์พัว เข้ารับการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.ท่าม่วง) ณ ห้องประชุมอำเภอท่าม่วง ชั้น 2 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

+1 (555) 456 3890
info@company.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ครูอดิศร์ พงษ์พัว เข้ารับการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.ท่าม่วง) ณ ห้องประชุมอำเภอท่าม่วง ชั้น 2 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2020,  1:30
ผู้ชม : 11
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ ณ ห้องประชุมอำเภอท่าม่วง ชั้น 2 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี