ผอ.บุญเลิศ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้เข้าอบรมโครงการบริหารทางวิชาการ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ผอ.บุญเลิศ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้เข้าอบรมโครงการบริหารทางวิชาการ
พฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2019,  9:00 - 10:30
ผู้ชม : 160
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การติดต่อ bstmk

บรรยายให้ผู้เข้าอบรมโครงการบริหารทางวิชาการ ในวันที่ 2 พ.ค. 2562 ช่วง 09.00 - 10.30 น. ในหัวข้อ  “ประสบการณ์การบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

สถานที่ กรุงเทพ