ผอ.บุญเลิศ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้เข้าอบรมโครงการบริหารทางวิชาการ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

Events Calendar

Download as iCal file
ผอ.บุญเลิศ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้เข้าอบรมโครงการบริหารทางวิชาการ
Thursday, 02 May 2019,  9:00 - 10:30
Hits : 15
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact bstmk

บรรยายให้ผู้เข้าอบรมโครงการบริหารทางวิชาการ ในวันที่ 2 พ.ค. 2562 ช่วง 09.00 - 10.30 น. ในหัวข้อ  “ประสบการณ์การบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

Location กรุงเทพ