ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูอดิศร์ พงษ์พัว เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูอดิศร์ พงษ์พัว เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
ศุกร์, 19 เมษายน 2019,  8:00 - 12:00
ผู้ชม : 184
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การติดต่อ bstmk

ผู้อำนวยการโรงเรียน  และครูอดิศร์  พงษ์พัว เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในวันที่ 19 เมษายน  2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ  โรงแรมพีลูส  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

สถานที่ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์