ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูอดิศร์ พงษ์พัว เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

Events Calendar

Download as iCal file
ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูอดิศร์ พงษ์พัว เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
Friday, 19 April 2019,  8:00 - 12:00
Hits : 19
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact bstmk

ผู้อำนวยการโรงเรียน  และครูอดิศร์  พงษ์พัว เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในวันที่ 19 เมษายน  2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ  โรงแรมพีลูส  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

Location โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์