ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูอนุสรณ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูอนุสรณ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
พฤหัสบดี, 25 เมษายน 2019,  9:00 - 12:00
ผู้ชม : 181
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การติดต่อ bstmk

ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูอนุสรณ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองเสือ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

สถานที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองเสือ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์