ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 2 / 2562 - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 2 / 2562
ศุกร์, 24 พฤษภาคม 2019,  9:00 - 12:00
ผู้ชม : 160
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การติดต่อ bstmk

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 2 / 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์