วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 ครูศิรินภา ชูศรี นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธฺภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 ต.ท่าตะคร้ออ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 ครูศิรินภา ชูศรี นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธฺภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 ต.ท่าตะคร้ออ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2019,  9:30 -  3:30
ผู้ชม : 221
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่  ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธฺภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 ต.ท่าตะคร้ออ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี