ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรับนโยบายการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามการนำจุดเน้น นโยบายสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 100 ปี โรงเรียนวิสุ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรับนโยบายการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามการนำจุดเน้น นโยบายสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 100 ปี โรงเรียนวิสุ
พุธ, 10 กรกฎาคม 2019,  8:30 -  4:30
ผู้ชม : 217
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 100 ปี โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี