นายวัชรชัย นนท์ช้าง ร่วมเป็นวิทยากรปฏิบัติการและนันทนาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุม 90 ปี สมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
นายวัชรชัย นนท์ช้าง ร่วมเป็นวิทยากรปฏิบัติการและนันทนาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุม 90 ปี สมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น
เสาร์, 13 กรกฎาคม 2019,  8:00 -  4:30
ผู้ชม : 203
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ หอประชุม 90 ปี สมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร