ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง พร้อมนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ “น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง พร้อมนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ “น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2019,  9:00
ผู้ชม : 134
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี