ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง และครูภาณุพงศ์ โสภาภีร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง และครูภาณุพงศ์ โสภาภีร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
พุธ, 21 สิงหาคม 2019,  1:00 -  4:30
ผู้ชม : 26
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี