ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าประชุมปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ 2563-2565) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าประชุมปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ 2563-2565) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี
จันทร์, 19 สิงหาคม 2019,  8:00
ถึง อังคาร, 20 สิงหาคม 2019
ผู้ชม : 14
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ ห้องมิตรพันธ์ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี