ครูภาณุพงศ์ โสภาภีร์ และครูอนิรุทติ์ นิยมพลอย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สนุกกับกิจกรรมรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ด้วยการสร้าง Info graphic" วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สพป.กจ.เขต 1 - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ครูภาณุพงศ์ โสภาภีร์ และครูอนิรุทติ์ นิยมพลอย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สนุกกับกิจกรรมรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ด้วยการสร้าง Info graphic" วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สพป.กจ.เขต 1
จันทร์, 19 สิงหาคม 2019, 10:30 -  4:00
ผู้ชม : 92
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1