ครูสมปอง ผ่องใส และครูอนุสรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA) ในวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม สพม 8 จ.ราชบุรี - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ครูสมปอง ผ่องใส และครูอนุสรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA) ในวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม สพม 8 จ.ราชบุรี
เสาร์, 14 กันยายน 2019,  8:00 -  4:30
ผู้ชม : 162
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8