ครูสุธินันท์ เป้าเพ็ชร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานบูรณาการโรงเรียนต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เสริมสร้าง คุณุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ครูสุธินันท์ เป้าเพ็ชร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานบูรณาการโรงเรียนต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เสริมสร้าง คุณุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ
จาก จันทร์, 23 กันยายน 2019
ถึง พุธ, 25 กันยายน 2019
ผู้ชม : 175
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนบ้านตะเคียนราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓