ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2019,  9:30
ผู้ชม : 144
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี