วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2019,  9:00
ผู้ชม : 119
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ ห้องประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี