ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชฯืส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชฯืส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จาก เสาร์, 16 พฤศจิกายน 2019 -  8:00
ถึง อาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2019 -  4:00
ผู้ชม : 113
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่  โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร