วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสมาคม เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมย่อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสมาคม เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมย่อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
จาก จันทร์, 18 พฤศจิกายน 2019 -  9:00
ถึง อังคาร, 19 พฤศจิกายน 2019 -  5:00
ผู้ชม : 107
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่  ห้องประชุมย่อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี