วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมประชุม ณ ศาลเจ้าโรงเจฮกซิ่วตั๊วตลาดสำรอง เวลา 10.00 น - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมประชุม ณ ศาลเจ้าโรงเจฮกซิ่วตั๊วตลาดสำรอง เวลา 10.00 น
อาทิตย์, 24 พฤศจิกายน 2019, 10:00
ผู้ชม : 92
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ ศาลเจ้าโรงเจฮกซิ่วตั๊วตลาดสำรอง