ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2563 เวลา08.00-16.30 น ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม

Download as iCal file
ผอ.บุญเลิศ แสวงทอง เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2563 เวลา08.00-16.30 น ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จาก จันทร์, 23 มีนาคม 2020 -  8:00
ถึง อังคาร, 24 มีนาคม 2020 -  4:30
ผู้ชม : 37
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์