การอบรมพัฒนา - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

การอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน

ลำดับที่ วัน เดือน ปี เรื่อง ระดับ แหล่งข้อมูล
1 23 สิงหาคม 2560 การอบรมขยายผลระบบบริหารสถานศึกษาต้นแบบ EdNet-Oms สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2 12 กันยายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เข้าศึกษาดูงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
3 13 กันยายน 2560 การขยายผล ณ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1 ภาค  
4 11-12-13 ตุลาคม 2560 การอบรมการทำผลงานอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด  
5 5 เมษายน 2561 การอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา SMSS กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์ 2 จังหวัด  
6 5 ธันวาคม 2561 การปฐมนิเทศคณะครูและบุคลากรประจำปี 2561 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  
7 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 การปฐมนิเทศคณะครูและบุคลากรประจำปี 2562 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต. 1 ท่านอดุลย์ กองทอง พร้อมท่านรองผู้อำนวยการ ประธานเครือข่ายโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศ. เรื่องระบบบริหารจัดการสถานศึกษา. ednet-oms

ท่านอดุลย์ กองทอง พร้อมท่านรองผู้อำนวยการ ประธานเครือข่ายโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ednet-oms

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประมวลภาพกิจกรรมที่ 5 การอบรม SMSS นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการอบรม

ผอ.สพป.กจ.1 ให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

นายอภิชัย ทำมาน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษกาญจนบุรี เขต 1

นายอภิชัย ทำมาน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังตะเคียน คลิกที่นี่เพื่อเลือกดาวน์โหลดรูปภาพ

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระสังคมฯ (7 ส.ค.2560)อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/82665

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

http://img.youtube.com/vi/xzNWyJqKhz4/default.jpg

การอบรมขยายผลระบบบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบ ด้วย EdNet-Oms ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร และครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนละ 1 ท่าน 

0
0
0
s2sdefault