คณะทำงาน - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

Could not instantiate mail function.
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นาย บุญเลิศ แสวงทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
2 นาย ใน   ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
3 นางสาว สุธินันทฺ์ เป้าเพ็ชร ครู โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
4 นาย ทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
5 นาย ปริญญา เหลืองแดง หัวหน้างานไอซีที โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8
6 นาย อลงกรณ์ สาเล็ก หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8
7 นาย นายศิริวัฒน์ มันตะพงษ์ วิศวกรบริหารงานขายลูกค้าองค์กร บริษัททริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต จำกัด
8 นาง ชนิสรา อังคตรีรัตน์ พนักงานราชการ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
9 นาย ปรีชา คงนะ ครู โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
10 นางสาว สุดาพร แก้วปานกัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
11 นาย อนุสรณ์ เกตุแก้ว ครูจ้างสอน โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

คอมเมนต์   

profile
0 #1 profile 2561-11-01 01:50
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault