โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

     ไม่ใช่จะได้ สิ่งที่เราอยากได้ไปทั้งหมด แต่ชีวิต มีเกี่ยวข้องกับคนหลายกลุ่ม ซึ่ง...ไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดสรรความเข้าใจ ให้สังคม ครอบครัว คนรอบข้างอย่างไร ให้ลงตัว คงต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เพราะเราเป็นเพียงคนธรรมดา ที่วิ่งหาความสำเร็จ บนสังคมที่แย่งชิงโดยไม่ใช้ความดีงามมาเข้าแลก ความสำเร็จที่ใช้เส้นทางของผลประโยชน์ กับความสำเร็จที่เราอยากเห็นมันจะสวนทางกัน รอให้สังคม วัดค่าของคนด้วยผลของงาน เราจึงเห็นความสำเร็จที่สง่างาม ดังนั้นความสำเร็จ จะไม่มีประโยชน์ ถ้าได้มาท่ามกลางน้ำตาของคนรอบข้าง..กับแวดวงการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในทุกวัน ขอให้คนที่เป็นครู จงได้อดทน ผ่านช่วงเวลา เช่นนี้ไป เพราะเมื่อวันนั้นมาถึงพวกเราจะได้เป็นแสงสว่างที่ส่องแสงได้ แม้ในน้ำที่ขุ่นมัว ...สำหรับวันครูครั้งที่ 62 16 มกราคม 2561

0
0
0
s2sdefault

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

สื่อโครงการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริว่า ปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความยากลำบากหลายประการ เป็นต้นว่า นักเรียนมีพื้นฐานค่อนข้างต่ำ ขาดเป้าหมายทางการเรียน มีครูไม่ครบชั้น มีการย้ายครูบ่อย  ครูขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอนไม่พอเพียง ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  นักเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  คิดคำนวณไม่ได้มีอัตราสูง

0
0
0
s2sdefault