โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ในหัวข้อ "เรียนดี 2.5 ขึ้นไป"

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 เด็กหญิง เสาวรส ขุนพลพิทักษ์ 500 ม.2/2
2 เด็กหญิง ธีรวรรณ วงศ์จันทร์ 500 ม.2/2
3 เด็กชาย ปิติพล คงจันทร์ 500 ม.3/1
4 เด็กหญิง ณัฐชา ทิมทับ 500 ม.3/2
5 นางสาว รุ่งธิดา พวงอินทร์ 500 ม.4
6 นาย สุรพงษ์ แซ่ล้อ 500 ม.4
7 เด็กชาย จิรวัฒน์ มณีขำ 500 ม.1
8 เด็กหญิง มาริสา บุญคุ้ม 500 ม.1
9 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อิ่มทน 500 ม.1
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
0
0
0
s2sdefault