โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

|
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ลำดับที่  เรื่อง  วันที่  หน่วยงาน 
1 โรงเรียนร่วมฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
2 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 16 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมศํกยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นพี่เลี้ยง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 20 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
0
0
0
s2sdefault
|
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนเข้าค่าย Hualaem Summer Camps 2019

ด้วยมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม เปิดให้นักเรียนสมัครเพื่อรับทุนเข้าค่าย Hualaem Summer Camps 2019 ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19-27 เมษายน 2562 นักเรียนที่จะสมัครได้แก่ นักเรียนที่เรียนดี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นคนดีขึ้น เก่งขึ้น เป็นคนที่มีประโยชน์มากขึ้น กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 และม.4 สนใจโครงการนี้  

คลิก Download ใบสมัครได้ที่นี่

0
0
0
s2sdefault
|
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศรับสมัครนักเรียนปี 2562

0
0
0
s2sdefault