โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

|
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ในหัวข้อ "มารยาทงามงด"

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 เด็กหญิง เสาวรส ขุนพลพิทักษ์ 500 ม.2/2
2 เด็กหญิง พิยะดา สอนลา 500 ม.3/1
3 เด็กหญิง พรพิมล เหยี่ยวยา 500 ม.3/2
4 นางสาว อลิสา สมานทรัพย์ 500 ม.4
5 เด็กชาย ปิติพล คงจันทร์ 500 ม.3/1
6 เด็กหญิง ณัฐชา ทิมทับ 500 ม.3/2
7 เด็กชาย กฤษฏา ชาวไร่เหนือ 500 ม.3/2
8 นางสาว รุ่งธิดา พวงอินทร์ 500 ม.4
9 นางสาว สิมมา ทินรุ่ง 500 ม.4
10 นาย สุรพงษ์ แซ่ล้อ 500 ม.4
11 เด็กชาย จิรวัฒน์ มณีขำ 500 ม.1
12 เด็กหญิง มาริสา บุญคุ้ม 500 ม.1
0
0
0
s2sdefault
|
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ในหัวข้อ "มธุรสวาจา"

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 เด็กหญิง เสาวรส ขุนพลพิทักษ์ 500 ม.2/2
2 เด็กหญิง พิยะดา สอนลา 500 ม.3/1
3 เด็กหญิง พรพิมล เหยี่ยวยา 500 ม.3/2
4 นางสาว อลิสา สมานทรัพย์ 500 ม.4
5 เด็กชาย ปิติพล คงจันทร์ 500 ม.3/1
6 เด็กหญิง ณัฐชา ทิมทับ 500 ม.3/2
7 เด็กชาย กฤษฏา ชาวไร่เหนือ 500 ม.3/2
8 นางสาว รุ่งธิดา พวงอินทร์ 500 ม.4
9 นางสาว สิมมา ทินรุ่ง 500 ม.4
10 นาย สุรพงษ์ แซ่ล้อ 500 ม.4
11 เด็กชาย จิรวัฒน์ มณีขำ 500 ม.1
12 เด็กชาย กุลชาติ ทองดี 500 ม.1
13 เด็กหญิง มาริสา บุญคุ้ม 500 ม.1
0
0
0
s2sdefault
|
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ในหัวข้อ "ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน"

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 เด็กหญิง เสาวรส ขุนพลพิทักษ์ 500 ม.2/2
2 เด็กหญิง พิยะดา สอนลา 500 ม.3/1
3 เด็กหญิง พรพิมล เหยี่ยวยา 500 ม.3/2
4 นางสาว อลิสา สมานทรัพย์ 500 ม.4
5 เด็กหญิง ณัฐชา ทิมทับ 500 ม.3/2
6 นางสาว รุ่งธิดา พวงอินทร์ 500 ม.4
7 นางสาว สิมมา ทินรุ่ง 500 ม.4
8 นาย สุรพงษ์ แซ่ล้อ 500 ม.4
9 เด็กชาย จิรวัฒน์ มณีขำ 500  ม.1
10 เด็กหญิง มาริสา บุญคุ้ม 500 ม.1
0
0
0
s2sdefault
|
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ในหัวข้อ "เรียนดี 3.5 ขึ้นไป"

0
0
0
s2sdefault