โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

|
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกท่านร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3

0
0
0
s2sdefault
|
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.2

0
0
0
s2sdefault