โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกท่านร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3

0
0
0
s2sdefault

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

แนะแนวศึกษาต่อ

#ถึงแม้เราจะรู้ว่มันเป็นความยากลำบาก ที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่พวกเรายังทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ.. เพื่อแสดงให้ผู้คนที่มองภาพโรงเรียนเราในแบบที่ผ่านมา... ได้เข้าใจถึงวิธีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนของเรา ... ว่าในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงเราได้เตรียมการอะไรไว้สำหรับสมาชิกใหม่บ้าง " "ระบบเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ไม่เป็นสองรองโรงเรียนไหน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนหุ่นยนต์ที่สร้างรองรับยุค AI โดยคำแนะนำทางวิชาการจาก ดร.ชิต เหล่าวัฒนา จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ FIBO และห้องอิเลิร์นนิ่งที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยความชำนาญเฉพาะทางของเราเอง แผนการเรียนปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับกับคุณภาพของสังคมสมัยใหม่ รวมถึงศูนย์ฝึกฟุตบอลอาชีพ ที่พร้อมรองรับทักษะทางด้านกีฬา เพราะเราวิเคราะห์แล้วว่าอาชีพที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคต สามอันดับแรก เป็นธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์ รองลงมาคือ ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและการเชื่อมต่อ และทูตวัฒนธรรม" (รายละเอียดตามภาพ)

อาชีพที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคต

ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราถนัด เราได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว เราจึงเสนอเป็นทางเลือกสำหรับเด็กๆ ที่จะก้าวเข้ามาอยู่กับเรา อย่างเต็มภาคภูมิ ว่าเราทำได้" โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์แนะแนวการศึกษา ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู น้องๆ โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ โรงเรียนวัดลำสำรอง โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี โรงเรียนบ้านรางสะเดา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โรงเรียนตลาดสำรอง โรงเรียนบ้านห้วยไร่ โรงเรียนบ้านหนองมงคล ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบคุณครูสุธินันท์ เป้าเพ็ชร ครูวัชรชัย นนท์ช้าง ครูภาณุพงศ์ โสภาภีร์ พี่เอก ของเด็กๆ ลูกๆ ม.4 และ ม.6 ทั้ง 4 คน ร่วมด้วยช่วยกัน ทำความเข้าใจ แนวทาง การจัดการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา 2562 ให้กับน้องได้รับรู้ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562

0
0
0
s2sdefault