โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โรงเรียนดีประจำตำบล :: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

FB : พังตรุราษฏร์รังสรรค์
ptr@sesao8.go.th

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

| |

นอกจากการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ กีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ปัจจุบันสามารถเล่นเป็นอาชีพเลี้ยงชีพได้อีกด้วย โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จึงเปิดศูนย์ฝึกฟุตบอลอาชีพขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้ฝึกอาชีพอีกทางหนึ่ง โดยสามารถเข้าเล่นในระดับ T5 ของฟุตบอลไทยได้ด้วย ซึ่งในอนาคตสามารถขยับไปเล่น T4 -T3-T2-T1 ต่อไป

(โปรแกรมและเวลาการคัดนักกีฬาฟุตบอลบอลศูนย์ฝึกฟุตบอลอาชีพารเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

08.00น.ลงทะเบียนนักกีฬา

09.00น.รายงานตัว

09.30น.เริ่มการคัดนักฟุตบอล​แต่ละฐาน​

10.30น.ลงทีมสนามใหญ่

11.30น.ประกาศรายชื่อนักฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดต่างๆ ของศูนย์)

0
0
0
s2sdefault