โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โรงเรียนดีประจำตำบล :: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

FB : พังตรุราษฏร์รังสรรค์
ptr@sesao8.go.th

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

| |

0
0
0
s2sdefault

| |
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

0
0
0
s2sdefault

| |
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
 
          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จึงขอประกาศปิดสถานศึกษา ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563
          ทั้งนี้ แจ้งการเลื่อนการสอบธรรมศึกษาของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 การเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

0
0
0
s2sdefault

| |

ยินดีต้อนรับ
ผอ.แมน  พรมภิมาน
ด้วยความยินดียิ่ง

 

0
0
0
s2sdefault