โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

|
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

PHONE 098-2877718/081-9126724 , EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ID LINE: emf8250y

ร้านเพื่อนเขียนเพื่อนคุณ

0
0
0
s2sdefault
|
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงาน หมายเหตุ
ครูอารมย์ เหลืองแดง ครูดี ศรีสพฐ. สพฐ.  
ครูวราภรณ์ ปุญประวัติ ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รวมเฉลี่ย 3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ อันดับที่ 26 ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
ครูวาสนา เอี่ยมจริง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวมเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 10 เมษายน 2561
ครูกัญญา มั่นคง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวมเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 10 เมษายน 2561
ครูศิริกาญจน์ หลากสุขถม ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวมเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
10 เมษายน 2561
ครูอารมย์ เหลืองแดง ครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครุูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  9 กันยายน 2560
ครูวราภรณ์ ปุญประวัติ มีวิทยฐานะชำนาญการ , มีวิทยฐานะชำนาญการ 2 , มีวิทยฐานะชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 3 เมษายน 2560
0
0
0
s2sdefault